خانه

مشخصات شركت

 ليست محصولات

ارتباط با ما

نقشه 

 گواهينامه

 

ENGLISH

پزشکی          دارويي                مواد غذايي            آرايشي و بهداشتي              شيميايي

ISO 9001, 2008  سيستم مديريت  كيفيت بر اساس گواهي

 No.665/313634 مجوز پروانه تاسيس از وزارت بهداشت

           


© Copyright 2003 Bid Plastic

WebMaster:  atyabi